June 23, 2024

Month: December 2023

เมื่อพูดถึงทิศทางของตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าพื้นฐานเบื้องต้นของการเป็นพนักงานที่ดีนั้น ต้องมาจากสถานศึกษารวมถึงการออกไปทดลองทำงานในฐานะ นักศึกษาฝึกงาน ตามแต่ที่สถานศึกษาส่งหรือแนะนำไป ซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงระยะเวลาที่นักศึกษาได้ออกไปฝึกงานตามองค์กรต่างๆ ถือเป็นช่วงเวลาที่พวกเค้าจะสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง รวมทั้งสามารถหาประสบการณ์ทางด้านการทำงาน เพื่อที่จะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนาการทำงานของตนเองในอนาคตได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะสามารถพัฒนาตนเองได้มากน้อยแค่ไหน ต่อให้องค์กรบีบบังคับหรือพัฒนาคุณภาพการทำงานของคุณ แต่ถ้าหากคุณไม่พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ความรู้ต่างๆ ก็จะไม่เกิดผลในที่สุด หากคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการทำงาน สิ่งแรกที่คุณสามารถเรียนรู้และค้นหาความต้องการทางด้านการทำงานของคุณได้นั้น...